Mogelijke complicaties | FYEO Medical
Home » Behandelingen » Complicaties of neveneffecten » Mogelijke complicaties

Mogelijke complicaties

Ooglaseren

Onder- of overcorrectie

In dit geval is er iets teveel of iets te weinig gecorrigeerd. De kans op onder- of overcorrectie neemt toe naarmate de afwijking groter is. In het geval van onder- of overcorrectie kan een aanvullende behandeling uitkomst bieden.

Verblindingverschijnselen

In de periode vlak na de operatie komt het soms voor dat patiënten uitstralingen rond een lichtbron (starbursting) of halo’s zien, vooral `s nachts. Dit fenomeen verdwijnt meestal na enkele maanden. Starbursting wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een wijde pupil. Als de oogarts vindt dat uw pupillen te groot zijn, kan hij een ooglaserbehandeling daarom afraden.

Gezichtsscherpte niet optimaal

De gezichtsscherpte is na de behandeling nog niet optimaal. Dit wil zeggen dat iemand bijvoorbeeld iets dichter bij borden langs de autoweg moet zijn om de tekst goed te kunnen lezen. De daling in de gezichtsscherpte is meestal zo klein dat de patiënt er amper last van heeft. Met de nieuwste lasertechniek is de kans op deze complicatie minder dan 0,1%

Leesbril blijft

Bij refractie chirurgie wordt het zien op afstand gecorrigeerd. Net als iedereen zult u vanaf ongeveer 45 jaar toch een leesbril nodig hebben.

Droge ogen (niet bij ReLEx SMILE)

Iedereen maar vooral vroegere contactlensdragers en rokers kunnen tot 6 maanden last hebben van droge ogen. Hiervoor worden kunsttranen voorgeschreven.

Infectie

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de kans op ooginfectie zeer klein. Statistisch is die 1 op 5000 (ter vergelijking: bij het dragen van zachte contactlenzen is de kans op infectie 1 op 3000). Alhoewel het risico natuurlijk altijd blijft bestaan, moet het niet overdreven worden. Met de juiste voorzorg en wanneer de cliënt zich nauwgezet aan de instructies houdt, is de kans op ontsteking minimaal.

Een infectie kan enkele dagen na de operatie optreden. Het oog wordt dan rood, is meestal pijnlijk en de gezichtsscherpte neemt zeer sterk af. Het is in dat geval van het grootste belang om onmiddellijk contact op te nemen met de oogchirurg of het noodnummer (020-5160448) dat 24/7 bereikbaar is. Hoe sneller een behandeling wordt gestart, hoe minder schade er kan optreden.

Flapcomplicatie (alleen bij Lasik en IntraLasik)

Bij de Lasik en IntraLasik techniek wordt een flapje in het hoornvlies  gemaakt. Hierbij kan een aantal specifieke problemen ontstaan, meestal met een wat tragere genezing tot gevolg.

Onregelmatige flap

Als de flap niet dik genoeg gemaakt wordt, is het moeilijk om deze terug te plaatsen, waardoor er plooitjes in de flap komen te zitten en de gezichtsscherpte vermindert. Met een tweede operatie kunnen deze plooien gladgestreken worden.

Onvolledige flap

De flap wordt gemaakt door een mesje dat over een rail loopt. Deze wordt elektrisch aangedreven door een klein motortje. Het is zeer uitzonderlijk, maar het kan in theorie gebeuren dat het motortje blokkeert, waardoor een onvolledige flap ontstaat. De operatie wordt dan meteen gestopt en pas na 3 maanden herhaald. Deze complicatie heeft totaal geen nadelig effect op het uiteindelijke resultaat. De kans op deze complicatie is beduidend minder bij de Intralase methode.

Vrije flap

In zeldzame gevallen kan het flapje volledig los gesneden worden. Aangezien de techniek oorspronkelijk zo ontwikkeld is, is dit geen echte complicatie. Het flapje kan perfect teruggeplaatst worden. De kans op deze complicatie is beduidend minder bij de Intralase methode.

Epitheliale cel ingroei

Het epitheel is het bovenste laagje van het hoornvlies. Dit laagje wordt tijdens een dieptebehandeling behouden en teruggeplaatst. Het kan voorkomen dat tijdens het helen een aantal cellen vanuit de wondrand onder de flap door groeien. Meestal hoeft er niet ingegrepen te worden en herstelt het oog vanzelf. Is dat niet het geval en groeien de celletjes door, dan dienen ze verwijderd te worden. Dit is perfect op te lossen.

Flapverschuiving

Het verschuiven van de flap komt zelden voor. Meestal is het te wijten aan wrijven in het oog. U moet in de eerste maand na de operatie dan ook heel voorzichtig zijn en zeker niet in de ogen wrijven. Ook moet u de eerste week ‘s nachts een beschermende bril dragen. Mocht het flapje dan toch nog verschuiven, dan kan het teruggelegd worden, zonder blijvende gevolgen.

Flapsmelten

Zeer uitzonderlijk. Komt voor bij extreem droge ogen of na een ontstekingsreactie van het hoornvlies na de ingreep. Er volgt dan een periode van langzaam herstel.

 

ExtraLenzen

Wondlekkage

Indien het wondje lekt, waardoor de lens is ingebracht, kan hiervoor extra zorg nodig zijn. Soms worden tijdelijk tabletten en/of oogdruppels  voorgeschreven. Het kan voorkomen dat er een kleine hechting geplaatst moet worden. Dit geeft verder geen problemen.

Verhoogde oogdruk

Om verhoogde oogdruk te voorkomen, wordt bij het plaatsen van sommige ExtraLenzen vóór de implantatie van de lens met de laser een kleine opening in de iris gemaakt. In een uitzonderlijk geval kan het dan toch nog voorkomen dat er de eerste 24 uur na de operatie een verhoging van de oogdruk optreedt. Dit uit zich dan door pijn op en rond het oog en wazig zien. De oogarts dient dan onmiddellijk gecontacteerd te worden om de nodige maatregelen te nemen. Indien de oogboldruk snel weer daalt, leidt dit niet tot blijvende schade.

Vertroebeling van de natuurlijke ooglens

Bij elke ingreep in het oog bestaat de kans dat de natuurlijke ooglens sneller vertroebelt (staarontwikkeling). Dit wordt vastgesteld in ongeveer 1% van de gevallen. In samenspraak met de oogarts kan dan besloten worden om over te gaan tot een staarbehandeling.

Infectie

Een infectie kan binnen enkele dagen na de operatie optreden. Het oog wordt dan rood, is meestal pijnlijk en de gezichtsscherpte neemt zeer sterk af. Het is in dat geval van het grootste belang om onmiddellijk contact op te nemen met de oogarts of het noodnummer (020-5160448)dat 24/7 bereikbaar is. Hoe sneller een behandeling wordt gestart, hoe minder schade er kan optreden. Een infectie kan tot blindheid leiden. Alhoewel het risico dus blijft bestaan, moet het niet overdreven worden. Met de juiste voorzorg en wanneer u zich goed aan de instructies houdt, is de kans op ontsteking minimaal.

 

ReplaceLenzen

Uitstraling

In het begin bestaat de kans dat u ’s nachts uitstraling ziet rondom een lichtbron. Dit vermindert vanzelf in de loop der tijd.

Blauw of paars zicht

Na de lensimplantatie kan uw zicht blauw of paarsig van kleur lijken. Dat komt omdat uw hersenen zich nog moeten aanpassen aan het nieuwe zicht. Het “blauwige” licht is zoals men normaal gesproken ziet zonder staar. Het is alleen veel helderder dan u gewend was. Bij staar vertroebelt de natuurlijke ooglens zeer langzaam. Dit geeft uw zicht een verrookte, grauwe kleur. Door de traagheid waarmee dit proces verloopt, ondervindt men hier nauwelijks hinder van. De ogen kunnen hier heel geleidelijk aan wennen. Dat is natuurlijk anders als er van de een op de andere dag een nieuwe heldere kunstlens wordt teruggeplaatst. Geduld is de oplossing; op de langere termijn zult u de kleuren met de kunstlens als normaal ervaren.

Reststerkte

De mogelijkheid bestaat dat er na de behandeling toch nog een kleine reststerkte blijkt te zijn. In dat geval kan een herbehandeling uitkomst bieden.

Infectie

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is de kans op een ooginfectie zeer klein. Statistisch gezien is die kans 1 op 5000 (ter vergelijking: bij het dragen van contactlenzen is de kans op een infectie 1 op 3000). Een infectie kan optreden binnen enkele dagen na de operatie. Het oog wordt dan rood en pijnlijk en de gezichtsscherpte neemt zeer sterk af. Het is in dat geval van het grootste belang om onmiddellijk contact op te nemen met de oogchirurg of het noodnummer (020-5160448) dat 24/7 bereikbaar is. Hoe sneller de behandeling namelijk wordt gestart, hoe minder schade er op kan treden. Een infectie kan tot blindheid leiden. Alhoewel het risico dus blijft bestaan, moet het niet overdreven worden. Met de juiste voorzorg en wanneer u zich goed aan de instructies houdt, is de kans op ontsteking minimaal.

Scheurtje in het lenskapsel

In zeer uitzonderlijke gevallen blijkt het lenskapsel afwijkend te zijn, of ontstaat er een scheurtje in het lenskapsel. Dan kan er niet direct een lens geplaatst worden, maar moet er een speciale lens besteld worden.  Hierdoor kan de ingreep niet direct worden afgerond, maar zal op een later tijdstip worden hervat. In de tussenliggende periode zal gekeken worden of u met visuele hulpmiddelen (bril of contactlens) geholpen bent.

Wondlekkage

Indien het wondje, waardoor de lens is ingebracht, lekt, kan hiervoor extra zorg nodig zijn. Soms worden dan tijdelijk tabletten en/of oogdruppels voorgeschreven. Het kan voorkomen dat er een kleine hechting geplaatst moet worden. Dit is vervelend, maar geeft verder geen problemen.

Nastaar

Na verloop van tijd kan de achterzijde van het lenskapsel gaan vertroebelen. Met een korte laserbehandeling kan de nastaar eenvoudig verwijderd worden.