Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Op deze pagina kunt u al onze officiële documenten inzien met betrekking tot wet- en regelgeving. FYEO Medical hanteert zeer hoge kwaliteitsnormen, zodat de kwaliteit van zowel het behandeltraject als daarbuiten bewaakt wordt. Wij werken met vaste protocollen waardoor het kwaliteitssysteem blijft gewaarborgd en u als cliënt gegarandeerd de beste behandeling krijgt. Daarnaast hanteren we voor ieders privacy en veiligheid de volgende Huisregels.

Wilt u meer informatie? Raadpleeg dan de onderstaande reglementen:
Legitimatie in de zorg
Algemene voorwaarden ZKN
Veiligheidsbeleid


Privacy

FYEO Medical neemt uw privacy erg serieus. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarmee voldoet FYEO Medical aan de privacywetgeving.

Wilt u meer informatie? Raadpleeg dan de onderstaande reglementen:
Privacy reglement FYEO Medical
Privacy


Klachten en geschillen

FYEO Medical vindt het belangrijk dat uw behandeling naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat u, om wat voor reden ook, niet tevreden bent. U hebt dan het recht om een klacht of verbetervoorstel in te dienen.

Wat kunt u doen bij een klacht of verbetervoorstel?

Indien u een klacht of een verbetervoorstel heeft dan kunt u deze eerst bespreken met een van onze medewerkers of uw behandelend arts. FYEO Medical neemt uw klacht of verbetervoorstel serieus. U mag dan ook binnen 10 werkdagen een reactie van ons ontvangen. Als u een melding van een klacht of verbetervoorstel wilt maken kan dit schriftelijk of door telefonisch contact op te nemen met onze interne klachtenfunctionaris. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 0497-360860.

Wat kunt u doen als u er met FYEO Medical niet uitkomt?

Indien u ervaart dat er geen bevredigende oplossing geboden wordt, dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij een externe klachtenfunctionaris. Deze onafhankelijke functionaris treedt op als bemiddelaar tussen u en FYEO Medical. Onze interne klachtenfunctionaris kan u daarover informeren.

Wanneer de klachtenbehandeling door de externe klachtenfunctionaris niet naar een bevredigend resultaat heeft geleid, kunt u een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken. In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillenzorg is FYEO Medical bij een -door de minister van VWS- erkende geschillencommissie aangesloten. Meer informatie over de geschillencommissie kunt u hier vinden.

 

 • sea
  sea
  sea
  sea
  sea
  sea
  sea
  sea
  sea
  Random image

  Direct een frisse blik?


  Wilt u een afspraak maken of meer informatie over een brilvervangende of cosmetische behandeling? Klik op onderstaande button of typ hiernaast uw naam en telefoonnummer. Dan bellen we u zo snel mogelijk terug!
  Afspraak maken

  Teruggebeld worden